Haccın şartları nelerdir?

Haccın şartları vücub (yükümlülük) şartları ve eda (yerine getirme) şartları olmak üzere iki başlık altında incelenir…

Haccın şartları: Kabe'yi tavaf eden hacı adaylarıVücup (Yükümlülük) Şartları:

  1. Müslüman olmak.
  2. İslâm ile yönetilmeyen bir ülkede (dâr-ı harb) yaşanıyorsa haccın farz olduğunu öğrenmiş olmak. Okumaya devam et

Hac Çeşitleri

Hac çeşitleri “hüküm” ve “yapılış şekli” bakımından iki şekilde incelenmektedir.

1. HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

Hüküm açısından hac çeşitleri; farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üçtür. Maddiyat ve sağlık bakımından gerekli şartları taşıyan yükümlü birinin ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Kendisine hac farz olmadığı halde hacca gitmeyi adayan kişinin üzerine hac ibadeti vâcip olur. Aynı şekilde başlandıktan sonra nafile hac bozulursa, bu haccın kazası da vâcip olur. Farz ve vâcip dışında yapılan hac ise nâfile hactır. Kendisine hac farz olmayan çocukların bir kimsenin birinciden sonra adama haricinde yapacağı her hac nâfiledir.

2. YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

Yapılış şekli, yani edâ  bakımından ise hac Okumaya devam et

Hac İbadetinin Hükmü

Hac, İslâm’ın en son, yani 5. şartıdır. Maddi gücü yeten ve sağlık koşulları el veren her müslümânın ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama’ya gidip hac ibadetini yerine getirmesi farzdır. Sadece ilk yerine getirilen hac farz olup daha sonrakiler nafile ibadet hükmündedir.

İşte bu nedenledir ki daha önce hacca gitmiş Müslümanların, hac kaydı yaptırırken hiç gitmeyenleri düşünmesi ve hac kuraları esnasında hacca hiç gitmeyenlere öncelik tanınması gerekmektedir.